Tag: Khi mới là cũ

LTS: Chuyên mục “Đọc sách cùng bạn” từ số này cho đến Tết Ất Mùi sẽ giới thiệu đến bạn chia sẻ của một số tác giả về quyển sách họ chọn đọc những ngày giao mùa và bước vào năm mới. Mở đầu là bài viết của một bạn đọc trẻ đang là sinh viên du học xa nhà.