Tag:

Khổ vì khám bệnh

LTS: Nhân việc viện phí tăng từ tháng này, TTCT thực hiện một khảo sát nhỏ ở khâu đăng ký khám bệnh - phân khúc được xem là quá tải và lộn xộn nhất hiện nay ở các bệnh viện. Quả thật, nâng chất lượng ngay ở khâu đầu tiên này vẫn là chuyện nan giải.