Tag:

Khuê Văn Các

TTCT - Khuê Văn Các (Gác văn sao Khuê) là biểu tượng văn hóa của Thăng Long - Hà Nội từ nhiều đời nay, thấm đẫm tinh thần đề cao, tôn trọng học vấn, văn chương. Không nhiều người biết căn gác gỗ nhỏ, kiến trúc giản dị và tao nhã này xưa là chốn tụ họp bình văn lại do một vị võ tướng dựng lên.