Tag:

Lan Hương

TTCT - Không phải đến lúc Internet ra đời thì người ta mới có nhu cầu được tư vấn. Từ lâu, trên các tờ báo giấy luôn tồn tại một chuyên mục hấp dẫn bạn đọc là góc tư vấn. Những chị Hạnh Dung, anh Chánh Văn, anh Cỏ Cú, anh Bồ Câu... được sự tín nhiệm của những người có tâm sự cần giãi bày. Đến khi báo mạng hình thành...