Tag:

Lê Đăng Doanh

TTCT - Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang đi đến hồi kết. Một trong những nội dung quan trọng và khó đàm phán nhất là vấn đề doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã có đột phá.