Tag:

Lê Ngọc Hạnh

TTCT - Khi chương trình học bổng dành cho những em học sinh nghèo, học giỏi, vượt khó của báo T vừa khởi động, tôi bắt đầu lên kế hoạch viết bài “săn” học bổng cho các em trong tỉnh. Sau bốn tháng chương trình kết thúc, 11 em trong các bài giới thiệu của tôi được nhận học bổng.