Tag:

Trật tự cũ và một thế giới mới

TTCT - Năm 2020 đã qua, trật tự thế giới quen thuộc suốt nhiều thập kỷ đang bước vào giai đoạn suy tàn. Lấn vào làn “đại lộ danh vọng” là những cỗ xe “trật tự mới”, những thế lực chính trị lạ lùng và những tham vọng khác thường. Nhưng khi một thế giới hoàn toàn mới đang đến, vẫn phải giữ cho mình chút niềm tin rằng mọi việc sẽ ổn cả thôi.