Tag:

Lên tiếng để thay đổi

TTCT - LTS: Để xã hội bớt những người “xấu xí”, ý thức tự giáo dục, hành động để thay đổi của chính mỗi người là ý kiến hai độc giả tham gia Câu chuyện cuộc sống “Ứng xử cộng đồng” kỳ này (xem TTCT từ số ra ngày 6-12-2015).