Tag:

Tâm lí trị liệu

Các bạn thân mến, có ai ở đây trong chúng ta là đệ tử của thần lưu linh? Khỏi, các bạn không cần phải đứng lên. Tôi chỉ hỏi thế để chúng ta dễ bắt đầu cuộc nói chuyện thôi.