Tag:

Lò rèn bốn thế hệ

TTCT - Lò rèn 12 có tuổi đời gần 100 năm, một thời nức tiếng xa gần khắp vùng Biên Hòa xưa. Từ những năm 1980 trở về trước, lò rèn 12 đã cung cấp hàng ngàn công cụ sản xuất nông nghiệp (dao, rựa, cán cuốc, lưỡi cày...) phục vụ khai hoang, trồng trọt trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.