Tag: LTẤN

TTCT - Khi chứng kiến Laurent Recouderc thắng giải Futures TP.HCM (và trước đó là Bạc Liêu), số ít khán giả chịu khó đội nắng đến CLB Phú Thọ có cùng nhận xét: Lý Hoàng Nam thua 2-6, 3-6 là chấp nhận được.