Tag:

Lưỡi tầm sét

TTCT - Mấy ông nông dân ngồi uống trà, than thở: “Người ngoài Giáp Nước nói mùa mặn đã liếm tới chân cánh đồng Tứ Giác”. Tin không mới, sáng nào vợ ra đồng mà không thấy cua ốc chết nổi lên vì mặn. Lục bình di cư theo nước, nước đẩy đi đâu thì đi theo đó nên khi nước đột ngột trở mặn, lục bình đau lòng mà héo lá, chờ sống và chờ chết.