Tag:

Lý Hoàng Long

TTCT - Sau chưa đầy chín năm cầm máy, Lý Hoàng Long đã chất đầy cái phòng nhỏ vốn dành để vẽ quảng cáo ở trên đường Phan Bội Châu, Đà Lạt đầy những cúp vàng, cúp bạc, giải thưởng, bằng khen... của rất nhiều cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế.