Tag:

Mạc Can

TTCT- Một ngày không bình thường, sáng sớm đưa bàn tay trước mắt cũng chưa thấy rõ thì đã nghe tiếng súng nổ. Trời còn lọ lem khi mờ tỏ mặt người, lại thấy những người lính đội nón sắt, vai mang đạn, vác súng chạy vào sân nhà cha tôi.