Tag:

Maggie Smith

Bảy ông bà già người Anh, không hẹn mà gặp, cùng thực hiện một chuyến hành trình đến Ấn Độ để cố gắng... làm lại cuộc đời ở tuổi U-70. Và chuyến hành trình của bảy ông bà “già gân” trong hai tập phim The best exotic Marigold hotel (2012) và The second best exotic Marigold hotel (2015) không những thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi ở độ tuổi gần đất xa trời, mà còn thay đổi cái nhìn của giới điện ảnh đối với những diễn viên ”già gân” khi hai tập phim này mang về khoản lợi nhuận khổng lồ 223 triệu USD, gấp hơn 10 lần kinh phí đầu tư.