Tag:

Mãn Thanh

TTCT - Công cụ tạo ra sự miễn dịch với vi trùng ở người làm thay đổi hoàn toàn thế giới xuất phát từ một con virus ở bò và cuộc tiêm chủng hàng loạt đầu tiên trong lịch sử dưới thời Khang Hy ở đế quốc Mãn Thanh.