Tag:

Mang thai

TTCT - Tấm huy chương nào cũng có giá trị như nhau. Nhưng với các cô gái của thể thao Việt Nam, những gì họ giành được luôn ẩn chứa nhiều rủi ro và sự hi sinh hơn nam giới. Chuyện này được phân tích dưới góc độ khoa học, chứ không phải là nỗi thương cảm nhân ngày 8-3!