Tag:

Mark Gerzon

TTCT - “Tại sao người Pháp lại ghét người Trung Quốc? Có phải vì họ giận dữ khi thấy Trung Quốc là một cường quốc đang trỗi dậy?”... “Tại sao phải quan tâm tới người nghèo? Họ có gì mà người giàu cần?”... Người đọc có thể tìm ra những lời đáp lý thú cho loại câu hỏi này trong Công dân toàn cầu (*) của Mark Gerzon.