Tag:

Máy móc thay con người

TTCT - Các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ứng dụng trong việc dự báo nguy cơ mắc một số bệnh, bao gồm cả ung thư ở con người. Giờ đây chúng thậm chí còn có thể dự đoán thời điểm chúng ta về thế giới bên kia.