Tag:

Mẹ Phan Thị Yến

TTCN - Những người đàn ông trong nhà cứ nối tiếp nhau ra đi, hết chồng rồi lại con, có những năm tháng dài một mình mẹ cày cấy ra những hạt lúa để âm thầm mang ra rừng nuôi chồng, nuôi con. Rồi hòa bình lập lại, những người đàn ông vẫn biền biệt không về... Mẹ lại âm thầm lấy đất nhà xây nghĩa trang, không chỉ cho chồng, cho con...