Tag:

Moncada

TTCT - Hành trình rời Cuba tới Mỹ của Moncada không hề dễ dàng. Anh nộp đơn xin xuất cảnh từ năm 2013 và không được hồi âm suốt 8 tháng. Phải tới khi Moncada “bất ngờ” có con với một phụ nữ Mỹ, anh mới được rời đất nước.