Tag:

Mugabe

TTCT - Ông Mugabe đã không còn dịp kỷ niệm 30 năm cầm quyền ở Zimbabwe với tư cách tổng thống (ông nhậm chức tổng thống năm 1987 và là thủ tướng trong bảy năm trước đó 1980-1987).