Tag:

MV Sơn Tùng

TTCT - Những ồn ào xung quanh MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng MT-P là không đáng có nếu người ta theo dõi được xuyên suốt hành trình song song tôn giáo - nghệ thuật đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực kể từ khi tôn giáo và nghệ thuật bắt đầu được định hình trong nhận thức con người.