Tag:

Mỹ bỏ lệnh cấm xuất dầu

TTCT - Trong thực tế, việc Thượng viện Mỹ quyết định tháo bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ không có gì là bất ngờ: vào đầu tháng 10-2015, Hạ viện Mỹ đã thông qua luật này. Tất nhiên các nước, nhất là những nước sống bằng xuất khẩu dầu hỏa như Nga, muốn hay không muốn cũng phải xem xét những “tác dụng phụ” có thể xảy ra.