Tag:

My Gian Xích

TTCT - Đúng ra tôi phải viết tựa đề là “Đọc truyền kỳ”, nhưng vì muốn gợi lại chút cổ kỳ nên viết vậy, mong các vị biên tập và bạn đọc nhường cho.