Tag:

Mỹ phẩm Việt

TTCT - Vốn đã tồn tại chật vật trong một thị trường mỹ phẩm cạnh tranh khốc liệt dù có không ít lợi thế và tiềm năng, mỹ phẩm Việt Nam lại đối diện nhiều thử thách mới. Các tiêu chuẩn, quy định mới về sản xuất mỹ phẩm (áp dụng từ ngày 1-4-2011) sẽ là cơ hội để những giá trị riêng của mỹ phẩm Việt tỏa sáng hay sẽ “xóa sổ” nó?