Tag:

Mỹ và thế giới

TTCT - Thực tế tình hình thế giới (cũng như trong nước) từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng đã sớm cho thấy giữa mộng và thực là cả một khoảng cách lớn.