Tag:

NCL

TTO - Tôi đến biên giới Kenya - Tanzania, trong túi chỉ còn những tờ USD có số seri được sản xuất năm 1996, lại được thông báo phí visa một lần vào tại cổng là 50 USD và điều quan trọng là đồng USD có seri từ năm 2000 trở lên mới được chấp nhận.