Tag:

Nga Sơn

TTCT - Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nổi tiếng với nghề làm chiếu cói, sản phẩm vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý(*).