Tag:

Nga và biển đông

Trung Quốc đã thất bại trong mưu toan không quốc tế hóa cuộc tranh cãi biển Đông. Ngày càng nhiều nước lớn và trung lên tiếng kêu gọi tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng các giải pháp hòa bình. Trong khi đó, sự im lặng - được diễn giải như thái độ trung lập của Nga - không làm hài lòng một số chuyên gia Nga quan tâm đến vấn đề biển Đông. Họ đã nói gì?