Tag:

Nga xoay trục

TTCT - Tổng thống V. Putin đã ký sắc lệnh về Quan điểm mới của chính sách đối ngoại Nga 2016. TTCT đã mời chuyên gia đối ngoại Nga Anton Tsvetov giới thiệu những điểm mới so với thông điệp năm 2013.