Tag:

Ngân sách đè nặng kinh tế

TTCT - Đóng góp của dầu thô và xuất khẩu vào nguồn thu ngân sách đã sụt giảm và thu nội địa đang giữ 
vai trò thay thế. Trong khi đó, tình trạng chi vượt dự toán gần như chắc chắn sẽ tái diễn.