Tag:

Ngày quốc tế phụ nữ

  • 9/3/2018
  • 861 từ

TTCT - “Phụ nữ là món quà tuyệt vời nhất của tạo hóa ban cho đàn ông”. Không thể nào truy nguyên được ai là tác giả của câu ấy bởi nó có từ quá lâu rồi. Nó quá cũ rồi, vì nghe đã rất rất quen tai. Nhưng nó luôn đúng.