Tag:

Ngày quốc tế quyền được biết

TTCT - Cách đây chín năm, khi TTCT lần đầu tiên giới thiệu “Ngày quốc tế quyền được biết” (International right to know day), mới chỉ có 68 quốc gia ban hành luật về quyền được thông tin (FOI). Nay đã có được 103 quốc gia, và Việt Nam có thể sẽ là quốc gia thứ 104 hay 105 ban hành luật này? (*) Luật này sẽ giúp gì cho các công dân và cả bộ máy nhà nước?Việt Nam có thể sẽ là quốc gia thứ 104 hay 105 ban hành luật về quyền được thông tin (FOI)?