Tag:

Ngày về

TTCT - Con đường từ khu ký túc xá đến xưởng may dài 300m, băng qua năm căn nhà nhỏ vuông vức có những mảnh sân đất nâu xỉn vào mùa hè và trắng xóa vào mùa đông. Có 13 cây hoa không biết tên là gì, xanh um vào mùa hè, lá vàng ruộm vào mùa thu, trơ thân gầy guộc vào mùa đông, cho đến khi tuyết tan thì chỉ sau một đêm đã bung đầy những cánh hoa vàng mong manh.