Tag:

Nghi vấn của kẻ cắp

TTCT - Chờ học sinh hát hết một bài, tôi bước lên bục giảng. Toàn thể học sinh đứng dậy, đồng thanh nói: Chào thầy giáo!