Tag:

Ngựa trắng, rồng vàng

TTCT - Sự kiện tiểu thuyết đoạt giải Câu lạc bộ sách Cộng hòa Czech 2009 là một tác giả Czech ký tên Việt Phạm Thị Lan (Tuổi Trẻ Cuối Tuần, số 6-12 và 13-12-2009) đã tạo nhiều quan tâm trong dư luận. Tác giả Jan Cempirek của Ngựa trắng, rồng vàng đã dành cho Tuổi Trẻ Cuối Tuần cuộc trao đổi thân tình qua email.