Tag:

Người Xê Đăng

TTCT - Trên lưng chừng đỉnh Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có một nhóm người Xê Đăng đang lưu giữ một tập tục lạ lẫm: thay vì để lại cho con chiêng ché, nhà cửa, rẫy nương thì những người cha, người mẹ Xê Đăng trước khi qua đời tặng lại cho con những... đường bẫy thú.