Tag:

Nguyễn Bá Thanh

TTCT - Hai chữ “trách nhiệm” thường xuyên được nhắc đến ở mỗi kỳ Quốc hội (QH), nhất là tại những phiên chất vấn và thảo luận chuyên đề. Nhưng muốn gắn nó với địa chỉ cụ thể, rõ ràng thì câu chuyện lại trở nên không đơn giản. “Trách nhiệm: Thế nào? Ở đâu?”.