Tag:

NGUYỄN BÍCH LAN

TTCT - Trong đau đớn, cô đánh mất lòng tin vào Chúa, và những ý nghĩ u ám về cái chết vĩnh viễn xuất hiện trong cô, ý nghĩ rằng con người rồi sẽ thành cát bụi, và rằng chết là hết.