Tag:

Nguyễn Chí Linh

TTCT - Visa là tấm giấy thông hành cực kỳ quan trọng giúp mọi người đặt chân đến quốc gia mà mình muốn đến khám phá. Có quá nhiều chuyện buồn vui quanh việc xin được tấm giấy thông hành này, đôi khi là kỷ niệm khó quên trong đời.