Tag:

NGUYỄN ĐÌNH

TTCT - Sau hơn 40 năm sáng tác, giảng dạy, hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài, họa sĩ Nguyễn Cao Nguyên trở về ra mắt triển lãm (*) tranh màu nước thể loại trừu tượng với kỹ thuật thể hiện độc đáo mà ông gọi là “âm họa” (negative painting).

TTCT - Chưa bao giờ sen Tây Hồ rơi vào tình cảnh mất mùa như năm nay. Thông thường tháng 7 là thời điểm giữa mùa sen, nhưng các đầm hiện nay chỉ lác đác bông nhỏ xíu, lá bắt đầu quắt cháy. Người yêu sen Hà Nội tiếc ngẩn ngơ, nhưng người yêu vị trà sen Tây Hồ còn mang nỗi lo lớn hơn thế.