Tag:

Nguyễn Đình Tú

TTCT - Linh ơi, em đang rơi...Em đang rơi từ tầng 11, từ phòng 1108. Em đang rơi từ hạnh phúc và yêu thương. Trời rất lạnh, tuyết đầu mùa từng bông trắng mịn, rơi 
cùng em.