Tag:

Nguyễn Khắc Phê

TTCT - Cuộc triển lãm “Bút phê của các hoàng đế trên Châu bản Triều Nguyễn” (*) thì tivi, báo chí đã đưa tin rồi.