Tag:

Nguyễn Mậu Tân Thư

  • TTCT
  • 23/7/2014
  • 470 từ

TTCT - Cuộc đời của mỗi con người vốn là một hành trình: sinh ra, tuổi thơ, trưởng thành, tuổi về chiều, trở về với cát bụi. Trong tuần tự thời gian như bóng câu qua cửa sổ ấy, điều lưu giữ còn lại ở mỗi con người là những ký ức.