Tag:

Nguyễn Mậu Vinh Quang

TTCT - Khi Nguyễn Mậu Vinh Quang, 14 tuổi, được gọi tập huấn cùng đội tuyển quần vợt Davis Cup, ông Nguyễn Mậu Vinh đã rất ấn tượng với các buổi tập của con mình dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Michael Baroch trong câu chuyện kể lại cho TTCT.