Tag:

NGUYỄN THÀNH CÔNG

TTCT - Tôi thường xuyên vào cửa hàng nọ để mua sắm lặt vặt nên quen với chị chủ và có khi nán lại chuyện phiếm. Toàn những chuyện nói cho có, nói cho vui. Nhưng một hôm đang chuyện dở thì thấy một thanh niên gầy nhom, đen đúa, dáng người lao động chân tay vất vả, bế một cháu bé cũng gầy nhom vào mua sữa.