Tag:

NGUYỄN THÀNH GIANG

TTCT - Tuần vừa rồi, tôi đi họp phụ huynh cho đứa cháu học lớp 3 ở một trường tiểu học TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Cuộc họp đánh giá tình hình học tập của các cháu trong nửa học kỳ vừa qua nhưng cuối cùng lại thành cuộc tranh luận là vì sao cô giáo không cho học sinh đem vở viết về nhà sau khi kết thúc ngày học.