Tag:

Nguyễn Tiến Dĩnh

TTCT - Lần đầu tiên, hiệu quả cải cách hành chính ở cấp tỉnh và cấp bộ sẽ được chấm điểm hằng năm theo thang điểm 100 thông qua một bộ tiêu chí (Bộ Nội vụ đang xây dựng và lấy ý kiến). Thứ trưởng Bộ Nội vụ NGUYỄN TIẾN DĨNH trao đổi cùng TTCT về những vấn đề thực tế đặt ra.