Tag:

Nguyễn Trí Hiếu

TTCT - Lãi suất đồng USD ở Việt Nam đã về 0% và trong thời gian tới có thể là âm, trong khi ở Mỹ lãi suất đã tăng thêm 0,25% và sẽ tăng trong thời gian tới. Đồng USD đang mạnh lên. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến dòng kiều hối về Việt Nam như thế nào?